Overlasko Konstruktie B.V. in beweging

Overlasko Konstruktie B.V. in beweging

In 1999 is er een grondige verbouwing uitgevoerd, waarna de zaak eind 1999 feestelijk is heropend. In de loop der jaren is het pand van Overlasko Konstruktie B.V. aangepast aan de eisen van de huidige markt.

Ook de inrichting wordt / is aangepast aan de huidige eisen.

overlasko-metaal-nieuwbouw-bovenloop-kranen overlasko-metaal-nieuwbouw