Keuren en Loadtest

Keuren en Loadtest

Binnen ons bedrijf en op locatie kunnen diverse producten gekeurd worden met natuurlijk de daarbij horende loadtest. Daarbij valt te denken aan bijv. pallethijskooien, personenkooien, hijsmaterialen, flatracks, werk- en zeecontainers.

In de nabije toekomst worden de keuringen uitgebreid met bovenloop-, haven- en walkranen.